Mirembjatje Kopshti ,Rigjenerim Kopshti , Sherbime kopshtarie ,

Mirembajtje Kopshti , Sherbime kopshtarie , Rigjenerim Kopshti.

Mbjellje

Mbjellje e të gjitha llojeve të bimëve që ju dëshironi.

HidroMbjellje

Për gjelbërimin e skarpatave dhe terreneve të vështira.

Mbjellje dhe shebime per tapete Bari

Mbjellje bari me farë ose me tapet. Të gjitha shërbimet e nevojshme për  tapetin e  barit . Rigjenerim i tapetit ekzistues.

Trajtim dheu

Krijimin e mundësive të duhura për një mbarëvajtje sa më të mirë të gjelbërimit .

Krasitje dhe tëharrje

Mbani bimët në gjendjen e tyre optimale  dhe  estetikën e kopshtit tuaj gjithmonë në rregull.

Mirëmbajtja e pemëve

Jepini pemëve shërbimet e nevojshme  duke i mundësuar jetgjatësi dhe duke eleminuar  çdo rrezik të mundshëm. 

Mbajtja nën kontroll e sëmundjeve dhe insekteve të dëmshme

Trajtime specifike për të pasur një bimë sa më të shëndetshme.

Plane Afatgjata mirëmbajtjeje

Nga profesionistë të fushës me përvojë shumvjeçare.

Konsultime

Për tu qartësuar ndaj pyetjeve të ndryshme ose për tu informuar më shumë ndaj nevojave specifike për kopshtin tuaj.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mirembajtje Kopshti , Sherbime kopshtarie , Rigjenerim Kopshti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

error: Content is protected !!